Studentky FF UK uspěly v celostátním kole soutěže Student a věda v Olomouci

Ve dnech 15.–17. května 2017 proběhl na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 18. ročník Mezinárodního setkání mladých lingvistů; v jehož rámci proběhlo celostátní kolo soutěže Student a věda. Postoupilo do něj 14 studentů z  šesti fakult univerzit v Praze, Brně, Olomouci, Hradci Králové a Českých Budějovicích; FF UK reprezentovali tři studenti (viz zpráva z fakultního kola soutěže). V náročné konkurenci nejen důstojně obstáli, ale podařilo se i obsadit první dvě místa:

  1. místo: Karolína Lipská (Ústav románských studií FF UK, obor francouzská filologie): Modus po verbech opinandi v (před)klasické francouzštině
  2. místo: Alžběta Růžičková (Fonetický ústav FF UK, obor fonetika): Strategie maskování hlasu u českých mluvčích

Oběma studentkám blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci FF UK.

FF UK byla v Olomouci zastoupena i v programu celostátního setkání: plenární přednáškou ho na pozvání pořadatelů konference (Katedra bohemistiky FF UP) zahájila doc. Ivana Bozděchová (členka soutěžní poroty soutěže Student a věda) a se svými prezentacemi vystoupili dva doktorandi. Tématem setkání byl Jazyk jako nástroj manipulace.

foto: Vojtěch Duda

Karolína Lipská (Ústav románských studií FF UK, obor francouzská filologie), vítězka celostátního kola soutěže Student věda 2017

Karolína Lipská (Ústav románských studií FF UK, obor francouzská filologie), vítězka celostátního kola soutěže Student věda 2017

facebookový profil konference Mezinárodní setkání mladých lingvistů


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK