Nejlepší monografií na UK hodnocenou v roce 2017 je Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze doc. Voita

V Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK se umístilo celkem 36 publikací badatelů z FF UK. Práce doc. Voita působícího v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK získala první místo.

Publikace Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze plní funkci vědeckého katalogu. Deskriptivní údaje obohacuje odborným ponorem do literární historie, knižní vazby, kodikologie, paleografie a samozřejmě obecné historie, reflektované široce zhodnocovanými provenienčními poznámkami.V tomto ohledu jde o první takto vědecky široce koncipovaný katalog zpracovaný a vydaný v ČR, který více než klasické bibliografické údaje akcentuje rovněž dějiny konkrétních exemplářů. Ambicí Katalogu je pokusit se rehabilitovat žánr vědeckého katalogu mezi ostatní společenskovědní odbornou literaturou (zvl. knihovědnou nebo uměnovědnou).

Katalog zpřístupňuje více než 1500 titulů prvotisků řádové knihovny premonstrátů na Strahově – třetí nejvýznamnější a nejbohatší historické knihovny ČR. Kniha počíná trojjazyčnou předmluvou o rozrůstání této části fondu od 16. do 21. století, kvantitativním a žánrovém profilu, individuálních znacích a komplikacích při knihovnickém zpracování. Jednotlivá katalogová hesla obsahují nezbytné identifikační bibliografické údaje s bohatou citací tuzemské a hlavně zahraniční literatury. Mnohonásobně větší pozornost je však věnována individuálním znakům exemplářů, z jejichž podchycení může čerpat kupř. historik, archivář, bohemista, uměnovědec, heraldik. Maximální vytěžení prvotiskového materiálu umožňuje dosud neočekávané a málo praktikované interdisciplinární využití. Za bohatou barevnou dokumentární přílohou následuje 16 rejstříků, usnadňujících praktické využití. Jak už naznačily v tuzemsku zatím vyšlé recenze, je docela pravděpodobné, že takto detailně a široce koncipovaná kniha se do budoucna stane vyzývatelkou dalších pokračování a snad i metodologickým vzorem, který zůstane teoreticky ještě dlouho nepřekonán ani obdobnou zahraniční literaturou (recenze z ciziny však zatím nejsou k dispozici).

[upravený výběr z nominace do Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK]

Přehled pořadí publikací nominovaných za Filozofickou fakultu UK (příp. ve spolupráci s ní):

fakulta autor název pořadí
FF Voit, Petr Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze 1.
FF Čermák, Petr: Nádvorníková, Olga: Štichauer, Pavel: Jindrová, Jaroslava: Hricsina, Jan: Krinková, Zuzana: Laufková, Petra: Kratochvílová, Dana: Černikovská, Štěpánka: Bratánková, Leontýna: Jančík, Jiří: Petrík, Daniel: Třísková, Eliška Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů 4.–7.
FF Pavúk Peter Troia Vl Frijh und Mitte. Keramik, Stratigraphie, Chronologie 4.–7.
FF Bočková, Alena Historia S. Joannis Nepomuceni. Zpráva historická o životě sv. Jana Nepomuckého aneb Podoby barokního překladu 8.–10.
FF Blaha, Ondřej: Dittmann, Robert: Komárek, Karel: Polakovič, Daniel: Uličná, Lenka Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země 8.–10.
FF Mynářová, Jana: Bělohoubková, Dana: Rychtařik, Marek Počátek vítězství krále Horního a Dolního Egypta. Dějiny starověké Levanty 8.–10.
FF Biegel Richard, Macek Petr, Bachtík Jakub Barokní architektura v Čechách 11.–14.
FF Opatrný, Josef: Zourek, Michal: Majlátová, Lucia: Pelant, Matyáš Las relaciones entre Checoslovaquia y America Latina 1945–1989 en los archivos de la República Checa 11.–14.
FF Dadejík, Ondřej: Lomová, Olga: Zuska, Vlastimil fing–tle: Poznámky k písním ze světa lidí 15.–18.
FF Galuška, Ondřej Tělo hudby 24.–25.
FF Šouša, Jiří: Kubů, Eduard T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci. československá zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko–uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou (1915–1916) 24.–25.
FF Markus, Radvan Echoes of the Rebellion: The Year 1798 in Twentieth–Century Irish Fiction and Drama 26.–30.
FF Dušková, Libuše From syntax to text: the Janus face of functional sentence perspective 26.–30.

FF

FSV

Králová, Kateřina: Tsivos, Konstantinos: Hofrneisterová, Karin: Kadlecová, Lucie: Macáková, Martina: Balla, Petr: Procházka, Jan: Vorlová, Tereza: Kadlec, Vladimír: Sarikoudi, Georgia: Koreček, Janis: Kopřivová, Lenka Stegnosan ta dakrya mas: Ellines prosfyges stin Tsechoslovakia 26.–30.
FF Pultrová, Lucie Markus Terentius Varro, De lingua Latina 31.–34.
FF Novák, Lukáš: Vohánka, Vlastimil Kapitoly z epistemologie a noetiky 36.–40.
FF Kaleta, Petr Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa 36.–40.
FF Janoušek, Hynek Pojednání o lidské přirozenosti, kniha 1. – Rozum 36.–40.
FF Buriánek, Jiří: Pikálková, Simona: Podaná, Zuzana: Kolínská, Viktorie Abused, battered, ar stalked: violence in intimate partner relations gendered 36.–40.
FF Janoušek, Jaromír Psychologické základy verbální komunikace 41.–48.
FF Křížová, Markéta Reyes, emprendedores, misioneros : Rivalidad imperial y sincretismo colonial en la Costa de Mosquitia, siglo XIX 41.–48.
FF Frecer, Robert Gerulata: The Lamps. Roman Lamps in a Provincial Context 50.–57.
FF Štichauer, Pavel La formazione delle parole in diacronia. Studi di morfologia derivazionale dell’italiano tra il Cinquecento e l’Ottocento 50.–57.
FF Krinková, Zuzana From lberian Romani to lberian Para–Romani Varieties 61.–63.
FF Kolman, Vojtěch: Punčochář, Vít Formy jazyka : Úvod do logiky a její filosofie 68.–74.
FF Ježek, Václav: Persoon, Joachim G. Spirituality, Power and Revolution : Contemporary Monasticism in Communist Ethiopia, With an Overview of the Orthodox Church during Communism 79.–86.
FF Randák, Jan V záři rudého kalicha. Politika dějin a husitská tradice v Československu 1948–1956 87.–89.
FF Armand, Louis Videology 93.–95.
FF Vichnar, David: Kónig, Tim Second through Brain 102.–104.
FF Vichnar, David Subtexts: Essays on Fiction 105.–106.
FF Vichnar, David: Stankovianska, Veronika H 111.–112.
FF Bořek – Dohalská, Marie: Vlčková, Jana: Nováková, Sylva: Sukova Vychopňová, Kateřina: Mádlová, Michaela: Duběda, Tomáš Didactique de la phonétique et phonétique en didactique du FLE 113.–115.
FF Wittlich, Petr Praga modernista, Formas e un estilo 113.–115.
FF Pamies, Antonio: Čermák, Petr: Káloustova, Olga: Kouznetsov, Vladimir B.: Pazos, José Manuel: Romera, Lourdes Diccionario multilingůe de fonética y fonología en siete lenguas 116.–118.
FF Dovalil, Vít Standardvarietát des Deutschen. Fallbeispiele aus der sozialen Praxis 116.–118.
FF Kloudová, Věra Synonymie und Antonymie 120.

Celkový přehled letošního a předchozích ročníků je k dispozici na webu Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK.

Hlavním cílem Soutěže je podpora autorů vysoce kvalitních monografií a jejich mateřských fakult či dalších univerzitních součástí. Soutěž vysoce kvalitních monografií tak svým charakterem doplňuje stávající systém přidělování institucionálních prostředků vysokým školám a jejich součástem. Hodnocení nejvýznamnějších monografií UK v daném období dvěma jedenáctičlennými odbornými komisemi (komise pro lékařské a přírodní vědy a komise pro humanitní a společenské vědy) tak jasně stanovuje standardy i úroveň náročnosti pro jednotlivé typy publikací, které si činí nárok být považovány za klíčové ve svých vědeckých oborech.
Soutěž se řídí opatřením rektora č. 3/2011 a mohou se jí zúčastnit fakulty a další součásti UK, kterým jsou v daném kalendářním roce v rámci rozpočtu rozdělovány prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj. Nominované monografie jsou hodnoceny dvěma komisemi jmenovanými Vědeckou radou UK, a to Komisí pro humanitní a společenské vědy a Komisí pro lékařské a přírodní vědy.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK