Dodatečné přijímací řízení pro ak. rok 2017/2018

Dodatečné přijímací řízení 2017-18

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2017/2018. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2017.

Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2017/2018 s výjimkou stanovených termínů a maximálního počtu přijímaných uchazečů (MPP).

Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového studia nelze zkombinovat obor, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

U oborů, které patří do kategorie výlučný dvouobor, může být přijat ke studiu jen uchazeč, který se přihlásí a následně je přijat ještě alespoň na jeden kombinovatelný obor.

Vzhledem k nedávným změnám studijních pravidel, které souvisejí s novelizací vysokoškolského zákona a vztahují se již na dodatečné přijímací řízení 2017/18, nelze rozšířit stávající jednooborové studium na dvouoborové.

Seznam nově vypsaných oborů s odkazem na přihlášky naleznete zde: balakářské obory / navazující magisterské obory.

Lhůta pro podávání přihlášek: do 28. 8. 2017.
Řádný termín přijímacích zkoušek: 11.–18. 9. 2017.
Náhradní termín přijímacích zkoušek: 25.–26. 9. 2017.