BRASIL 2017: První setkání předních českých odborníků na Brazílii

29. května 2017 proběhne v Praze setkání odborníků na Brazílii a česko-brazilské vztahy nazvané BRASIL 2017. Na konferenci, která bude první svého druhu, se setkají jak přední čeští brazilianisté, tak ti, kteří mají v různých ohledech co do činění s Brazílií, a to v různých oborech – v lingvistice, literární vědě, historii, v umění, politologii, diplomacii či obchodních kontaktech.

Setkání má za cíl propagovat brazilskou kulturu a dějiny mezi širší akademickou a laickou veřejností – i proto bude hlavním jazykem setkání čeština. BRASIL 2017 nabízí příležitost pro vzájemné setkání, sdílení zkušeností a výměnu informací formou prezentací našich vědeckých, ale i jiných aktivit. Výsledkem semináře bude kolektivní monografie.

„Brazílie se jako největší latinskoamerická země s 206 miliony obyvatel čím dál častěji těší pozornosti badatelů. Jako trh s obrovským potenciálem má význam pro ekonomy. Jako země s neobvyklými dějinami je zajímavá pro historiky i politology. Jako rozmanitá země několika podnebných pásů přitahuje biology a geografy. Jako země s nesmírně bohatou kulturou, na níž se kromě domorodého obyvatelstva a portugalských kolonizátorů podílejí také potomci zotročených Afričanů a přistěhovalci z nejrůznějších oblastí světa ‒ Japonci, Libanonci, Syřané, Italové, Němci nebo Češi ‒ fascinuje kulturology, literární historiky, muzikology, etnografy, lingvisty a mnohé další,“ říká hlavní organizátorka konference, Šárka Grauová z Ústavu románských studií Filozofické fakulty UK.

Na konferenci bude rovněž představena kniha BRASÍLIA – MĚSTO – SEN, první publikace v češtině, která komplexně představuje ideu a architekturu brazilského hlavního města Brasília, který v rekordně krátkém čase (1957–1960) zrealizoval prezident českého původu Juscelino Kubitschek. Fotografie Pavla Friče doprovází průvodní komentáře, popisky, citáty a mimo jiné i texty odborníků z Filozofické fakulty UK. Následující fotografie pocházejí právě z připravované knihy, která vyjde v září 2017 v Nakladatelství Titanic.

BRASIL 2017 proběhne ve spolupráci Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií, Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty a Institutu pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy, Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze a Společnosti českých portugalistů.

Vybraná témata z programu konference:

  • Ústavní vládnutí bez volební legitimity: Brazílie a problémy vice-prezidentského režimu (Radek Buben)
  • Brazilský kávový trh a dovoz brazilské kávy do ČR – reálný případ (Pavel Šembera)
  • Brazilská zahraniční politika v oblasti lidských práv (Irena Melounová)
  • Brazilská vláda, Indiáni, imigrace a kolonizace na počátku 20. století: Svědectví Alberto Vojtěcha Friče na kongresu amerikanistů ve Vídni v roce 1908 (Markéta Křížová)
  • Indiánky brazilského romantismu (Šárka Grauová)
  • Když Brazilci a Portugalci mluví česky: Specifika výslovnosti lusofonních mluvčích v češtině (Eliška Zaepernicková, Barbora Kraftová, Filip Magalhães)
  • Pozice Brazílie v mezinárodním systému (Petr Weber)
  • Náboženství a konflikt v moderní Brazilii (František Kalenda)
  • Brazilští trubadúři ve třetím tisíciletí (Milan Tichý)

Setkání se uskuteční 29. května 2017 od 9 hod v Oettingenském paláci v Praze a je přístupné veřejnosti.
Více informací na webu sympózia.

Kontakt: brasil2017@post.cz

Tisková zpráva

Program semináře

Kontakt pro média:
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Středisko ibero-amerických studií
Filozofická fakulta UK
marketa.krizova@ff.cuni.cz

Ina Píšová
Tisková mluvčí FF UK
777 739 951
ina.pisova@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK