Zemřel archeolog doc. Smetánka

Ústav pro archeologii FF UK s  velkým zármutkem  oznamuje, že v úterý 4. dubna 2017 zemřela ve věku 85 let velká osobnost české archeologie, učitel, kolega a přítel pan doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc.

V Lidových novinách vyšla v sobotu 8. dubna 2017 vzpomínky pana profesora Klápště na pana docenta Smetánku pod titulkem Zapaloval a sám pro svou práci hořel.

parte


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK