VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 20. 4. 2017 – Ústav českých dějin

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav českých dějin

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: dějiny raného novověku se zaměřením na dějiny elit
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru historie popř. v oboru příbuzném,
 • titul Ph.D. nebo CSc.,
 • badatelské zaměření na dějiny elit,
 • znalost angličtiny a alespoň jednoho dalšího cizího jazyka,
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru,
 • zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů,
 • zahraniční kontakty a spolupráce výhodou,
 • organizační a administrativní schopnosti.

Předpokládaný nástup: 1. září 2017
Termín přihlášky: 25. května 2017

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis,
 • přehled praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem).

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz

  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

VŘ_Ústav českých dějin