Rozsáhlý výzkumný projekt přiblíží fenomén Laterny magiky

Filozofická fakulta UK je součástí rozsáhlého výzkumného projektu, jenž je zacílen na zachování a zpřístupnění kulturního a tvůrčího dědictví výjimečného uměleckého díla multimediální divadelní platformy Laterna magika. K projektu vznikly webové stránky, mimo jiné se záznamy pamětníků. Projekt vyústí interaktivní výstavou v Praze a Brně a spuštěním digitální sbírky dostupné i široké veřejnosti.

Proč a jak zkoumat dílo Laterny magiky?

Laterna magika, kombinující multižánrové divadelní inscenace s filmovými projekcemi na několik pláten umístěných v prostoru jeviště, vznikla jako reprezentativní kulturně-propagační program Československa pro mezinárodní výstavu EXPO 58. Díky mimořádnému úspěchu vznikla v Praze stejnojmenná série představení a posléze i stálá divadelní scéna vycházející ze stejného inscenačního principu. Díky své experimentální povaze, kombinaci více médií, propojení uměleckého díla s vývojem nových (zejména projekčních) technologií a spolupráci mnoha význačných osobností se stala ojedinělým fenoménem v kontextu českého i světového umění. Vedle zakladatelů Laterny magiky, Alfréda Radoka a scénografa Josefa Svobody, patřili mezi spolupracovníky režiséři Ján Roháč, Vladimír Svitáček, Ladislav Rychman, Miloš Forman, ale také další výrazní tvůrci – Evald Schorm, Jan Švankmajer, Radúz Činčera, Jiří Šlitr či Zdeněk Liška.

Výzkumný projekt Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění zahrnuje sběr archiválií ze soukromých a veřejných sbírek i rozsáhlé rozhovory s pamětníky. Nedílnou součást tvoří práce s filmovým materiálem, jenž byl předán do Národního filmového archivu v roce 2010 – jeho záchrana, popis a digitalizace kurátory vybraných částí. Historická a filmová oblast výzkumu je doplněna o tvorbu nových multimediálních dat – experimentální snímání a animaci pohybu tanečníků či 3D vizualizaci scény představení Laterny magiky.

Multidisciplinární povaha díla Laterny magiky se odráží ve složení výzkumného týmu, jenž sestává z odborníků humanitních i technických oborů. Hlavním řešitelem projektu, probíhajícího v letech 2016–2019, je Národní filmový archiv ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, sdružením CESNET a Českým vysokým učením technickým.

Co je cílem výzkumného projektu?

Výstava: Zveřejnění a interpretace díla Laterny magiky jako multimediálního audiovizuálního díla ve spolupráci se současnými umělci. Výstavu, jež proběhne na jaře 2019 v Brně a na podzim téhož roku v Praze, doprovodí podrobný česko-anglický katalog.

Nová digitální sbírka: Archiválie, rozhovory, multimédia a filmy budou propojeny a přístupny odborné i široké veřejnosti na jednom místě.

Badatelské výstupy: Studie ve specializovaných periodikách a účast na zahraničních konferencích.

Mediálním partnerem projektu je Národní divadlo.

Výzkum je financován v rámci grantové výzvy NAKI II Ministerstva kultury ČR.

foto: laterna-research.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK