Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Příjem žádostí byl ukončen z důvodu uplynutí všech řádných termínů přijímacích zkoušek pro akad. rok 2017/2018.

Žádosti o náhradní termíny doktorských přijímacích zkoušek je stále možné elektronicky prostřednictvím on-line formuláře.

O náhradní termín můžete požádat ze zdravotních důvodů, z důvodu konání maturitní či státní zkoušky, nebo studia na zahraniční škole apod. Žádat můžete nejpozději ve stanovený den konání zkoušky. V informačním systému se v případě vyhovění žádosti změní termín vaší zkoušky. V případě zamítnutí obdržíte písemné rozhodnutí a v platnosti zůstává původní termín.

Upozornění pro uchazeče, kteří se hlásí na dva a více bakalářských oborů jazyka v mezikulturní komunikaci

Pokud jste se přihlásili na více než jeden jazykový obor v mezikulturní komunikaci, termíny písemné zkoušky se vám budou u všech těchto oborů shodovat. V tomto případě, prosím, o náhradní termín nežádejte. Zkoušky jsou sloučeny záměrně, abyste zkoušky vykonali v jeden den.

Co dělat, když se vám překrývají termíny přijímaček?

V případě, že budete pozváni k přijímací zkoušce na FF UK na:

  1. více písemných zkoušek ve stejný den i hodinu,
   můžete požádat Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů o náhradní termín přijímací zkoušky (formulář žádosti o náhradní termín).
  2. písemnou zkoušku a ústní zkoušku na jiný obor ve stejný den,
   kontaktujte ústav či katedru, kde budete konat ústní zkoušku, a požádejte o přesunutí zkoušky na jinou hodinu či jiný den;
  3. ústní zkoušky na 2 a více oborů ve stejný den i hodinu,
   kontaktujte ústav či katedru, kde budete konat ústní zkoušky, a požádejte o přesunutí zkoušek na jinou hodinu či jiný den. Pokud se nepodaří časová optimalizace zkoušek, je možné si podat žádost o náhradní termín ústní zkoušky.

Pokud chcete přesunout ústní zkoušku, která je součástí dvoukolového přijímacího řízení, počkejte s žádostí, až budete vědět, že jste do ústního kola opravdu postoupili!