Ústav translatologie FF UK hostí čtyři přednášky světově uznávaného translatologa

Čtyři přednášky hostujícího profesora Franze Pöchhackera (Centrum překladu a tlumočení Vídeňské univerzity) k nejnovějším poznatkům v teorii konferenčního tlumočení proběhnou ve dnech 16. a 17. března 2017 v prostorách Ústavu translatologie FF UK.

Srdečně zveme všechny studenty studijního programu tlumočnictví, doktorandy i další zájemce z řad akademické obce na sérii čtyř přednášek a seminářů profesora Franze Pöchhackera, předního světově známého translatologa z Vídeňské univerzity.

program přednášek:

Memes: The evolution of ideas about interpreting | čtvrtek 16. března 2017 | 16:40–18:10

Turns and paradigms of interpreting studies | čtvrtek 16. března 2017 | 18:25–19:55

Quality in interpreting | pátek 17. března 2017 | 16:00–17:30

Strategies in interpreting | pátek 17. března 2017 | 17:45–19:15

místo konání: Hybernská 3, Praha 1, učebna 206

Přednášky budou prosloveny v angličtině.


Pobyt prof. Pöchhackera se uskutečňuje v rámci Rozvojového projektu FF VS UK 2016-2018 TO1 – Hostující profesoři a inovace PP ANMT0002 Teorie tlumočení pro nMgr. studenty.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK