Univerzita Karlova patří mezi nejlepší světová pracoviště dle mezinárodního srovnání vysokých škol QS World University Rankings by Subject

V devatenácti oborech patří katedry, instituty, kliniky, ústavy a centra Univerzity Karlovy mezi nejlepší světová pracoviště dle mezinárodního srovnání vysokých škol QS World University Rankings by Subject 2017, jehož výsledky byly zveřejněny 8. března 2017.

Letošní celosvětový žebříček QS World University Rankings by Subject zahrnuje celkem 46 vědních oborů, z toho 38, které jsou pěstovány na Univerzitě Karlově. Náročná kritéria hodnocení univerzita splnila ve 37 případech, z toho mezi nejlepšími světovými pracovišti se umístila v 19 oborech, oproti 15 v loňském roce.

Z dalších českých vysokých škol se v letošním žebříčku umístily Masarykova univerzita ve čtyřech oborech, Univerzita Palackého v Olomouci ve dvou oborech, České vysoké učení technické v Praze v sedmi, Vysoké učení technické v Brně ve třech a Vysoká škola ekonomická v Praze v jednom oboru. Vedle Univerzity Karlovy z českých vysokých škol dosáhlo na prestižní prvou dvoustovku pouze České vysoké učení technické, a to v pěti oborech (z toho jeden má v prvé stovce).

Žebříček byl sestaven na základě posouzení činnosti téměř čtyř a půl tisíce vysokých škol, v žebříčku se jich objevuje více než tisíc. V jednotlivých oborech byly zveřejněny přehledy padesáti až pěti set institucí, které dosáhly nejlepších výsledků. Počet hodnocených a klasifikovaných institucí se lišil podle toho, kolik vysokých škol se daným oborem zabývá a zda splňují vstupní kritéria, jimiž například jsou vzdělávání studentů či minimální počet publikací v daném oboru. Podle toho se liší velikosti i skupina „těch nejlepších“.

Hodnoceny byly reputace vysoké školy v daném oboru mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli a kvalita její vědecké práce měřená prostřednictvím průměrného citačního ohlasu na jednu publikaci a H-indexu. Složení kritérií a jejich vah přitom bylo pro jednotlivé obory různé, tak aby zohlednilo jejich specifika.

UMÍSTĚNÍ UNIVERZITY KARLOVY V QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT 2017
obor umístění
humanitní a uměnovědné obory 254

anglický jazyk a literatura

146

filosofie

139

historie

177

lingvistika

186

moderní jazyky

202
inženýrské a technické obory 419

informatika

263
vědy o živé přírodě a lékařské obory 226

biologie

288

lékařství

184

farmacie a farmakologie

160
přírodní vědy 188

fyzika a astronomie

180

geografie

88

chemie

303

matematika

183

materiálové vědy

297

vědy o životním prostředí

248
společenské vědy 347

ekonomie a ekonometrie

249

mediální a komunikační studia

197

politologie a mezinárodní vztahy

169

sociologie

253

 

za správnost:

Mgr. Václav Hájek

tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova
tel..: +420 224 491 248
e-mail: pr@cuni.cz

Geografie opět v první stovce nejlepších světových vysokých škol [cuni.cz, 8. března 2017]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK