Rozhodnutí vyhlašovatele o výběru nejvhodnějšího soutěžního návrhu

Soutěž o návrh nového znaku FF UK

Hodnotící komise se na svém zasedání jednomyslně usnesla, že předložené soutěžní návrhy nesplňují představu zadavatele po estetické a funkční stránce a z toho důvodu nedoporučuje vyhlašovateli žádný ze soutěžních návrhů.

Vyhlašovatel doporučení hodnotící komise přijal a odmítl všechny předložené návrhy soutěžících.

soutěžní návrhy: logo v černobílé verzi


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK