Rebeca Grynspan: Iberoamerické země tváří v tvář globální nejistotě

Univerzita Karlova a Velvyslanectví iberoamerických zemí v České republice si vás dovolují pozvat na přednášku „Iberoamerické země tváří v tvář globální nejistotě“, kterou přednese generální tajemnice Iberoamerického generálního sekretariátu Rebeca Grynspan v pondělí 3. dubna 2017 ve 14.00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.

Přednáška bude v anglickém jazyce.
Účast laskavě potvrďte na tel.: 224 491 251 nebo e-mail: rsvp@cuni.cz.

pozvánka

ISSRnazev

univesitas carolinaSegibAlta


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK