Prohlášení na podporu Igora Ševcova

Otevřený dopis rektora Univerzity Karlovy, prof. Tomáše Zimy, a děkanky FF UK, doc. Mirjam Friedové, na podporu Igora Ševcova, studenta FF UK. Dopis je adresován ministru vnitra Milanu Chovanecovi, Tomáši Haišmanovi, řediteli Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců.

Vážený pane ministře,

vážený pane řediteli,

vážení členové Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců,

Univerzita Karlova sleduje s velkými obavami případ studenta Filozofické fakulty UK Igora Ševcova. Na základě neprokázaného obvinění z trestné činnosti v dubnu 2016, kterého byl Igor Ševcov v plném rozsahu zproštěn, ztratil možnost prodloužení studentského víza. Rozhodnutím orgánů Ministerstva vnitra ČR mu 23. 2. 2017 z nejasných důvodů nebylo prodlouženo ani vízum pracovní a Igor Ševcov nyní čelí možnosti vyhoštění do Ruské federace.

Takový postup považuje univerzita za zcela nepřiměřený. Zejména s ohledem na skutečnost, že student byl již v Rusku politicky perzekuován, a vyhoštění tak pro něj znamená reálné nebezpečí pronásledování za občanské postoje.Univerzita Karlova rovněž vyjadřuje znepokojení, že případným vyhoštěním ztrácí Igor Ševcov možnost dokončit svá studia oboru etnologie na Filozofické fakultě UK, kde dosahuje vynikajících studijních výsledků. Své studijní povinnosti plní po celou dobu studia řádně a bezproblémově.

Univerzita Karlova vyjadřuje Igoru Ševcovovi svoji podporu a žádá příslušné orgány, aby podnikly takové kroky, které nevystaví studenta vyhoštění a z něj vyplývajícímu ohrožení na životě.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor Univerzity Karlovy

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

děkanka Filozofické fakulty UK

28. února 2017


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK