Přijímací řízení na bakalářský mezifakultní dvouobor Geologie – Klasická archeologie

pl.-2.1.jpg

Jedinečné dvouoborové studium Geologie – Klasická archeologie poskytuje moderní interdisciplinární překryv. Geologie se uplatňuje v mnoha dalších vědních disciplínách, pro jejichž úspěšný rozvoj jsou vítaní odborníci se širokým geologickým základem a detailní znalostí určité vědecké metody. Proto byl vytvořen studijní obor, který umožní praktický překryv geologie s klasickou archeologií. Pokud jej budete studovat, stanete se mezioborovými specialisty se širokým znalostním základem. Věříme, že vás tato atraktivní kombinace oborů zaujme a do konce dubna se přihlásíte ke studiu.

Více informací o způsobu podávání přihlášek a podmínkách přijímacího řízení ke studiu naleznete zde.

Období pro podávání přihlášek: 1. března – 30. dubna 2017