Literární historik Jan Wiendl představil v médiích vydání vězeňských básní Jana Zahradníčka

Básnický sešit Jana Zahradníčka, který si jeden z největších českých básníků dvacátého století vedl ve vězení, byl téměř šedesát let považován za zničený. Literární historik doc. Jan Wiendl z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK jej objevil v archivu Sboru vězeňské a justiční stráže v Leopoldově.

Nalezený básnický deník má význam nejenom pro textology a literární historiky – stává se i dokumentem mimořádné hodnoty, který zcela jistě patří do fondu kulturní paměti českého národa. Moravská zemská knihovna nyní vydává deník v podobě, která jej co nejvíce přiblíží čtenáři, tedy v podobě faksimile jednotlivých listů a srovnání s ustálenou podobou známých básní z již vydaného Zahradníčkova díla. Tímto způsobem je deník představen jako jedinečný doklad tvůrčího a lidského postoje Jana Zahradníčka v době jeho nejtěžší životní zkoušky. Vydání získalo mimořádnou mediální pozornost.

Rozhovor s Janem Wiendlem v pořadu Petra Viziny Kultura+ v České televizi (18. 2. 2017 v 11.05)

Kultura+

Reportáž z uvedení knihy v Moravské zemské knihovně vysílaná v Událostech a Událostech v kultuře (15. 2. 2017 v 19.00 na ČT1/ČT24 a ve 20.00 na ČT Art)

Události v kultuře      Události v kultuře

Rozhovor s Janem Wiendlem v pořadu Mozaika Českého rozhlasu Vltava (17. 2. 2017)

Bez názvu

Rozhovor s Janem Wiendlem ve vysílání Českého rozhlasu Plus (1. 3. 2017 ve 13.47)

Bez názvu

Pozvánka na křest knihy na novinky.cz (14. 2. 2017)

novinky

Více o objevu Zahradníčkovy vězeňské poezie v archivu Sboru vězeňské a justiční stráže v Leopoldově v článku Jana Wiendla.

Poznámka: Uvedené mediální výstupy nejsou jedinými ohlasy vydání Zahradníčkových básní. Na webu FF UK jsou zveřejňovány pouze výstupy pocházející z veřejnosprávních médií nebo bezplatné obsahy z internetových zpravodajských webů.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK