Do 7. ročníku soutěže Neuron Impuls 2017 je možné se hlásit do 31. března

Posláním otevřené soutěže Neuron Impuls je ovlivnit úroveň českého vědeckého výzkumu a posunout hranice poznání v daném oboru i mimo něj: podpořit originální a odvážné projekty základního vědeckého výzkumu v oborech: biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy a letos prvně také computer science. Soutěž je zaměřena na vědce působící v České republice a úspěšné české vědce, kteří se rozhodnou pro návrat ze zahraničí, aby realizovali svůj výzkum zde.

Od letošního roku je soutěž otevřena pro dvě věkové kategorie – pro žadatele do 33 let, kteří budou podpořeni částkou 250 000 Kč (délka projektu 18 měsíců), a do 40 let s již tradiční finanční podporou 1 000 000 Kč (délka projektu 2–3 roky). Celkově bude mladým vědcům rozděleno 9 milionů korun.

Žádosti se podávají prostřednictvím webového rozhraní (v rozsahu jedné strany A4 nejpozději do 31. března 2017.

Výzva je zaměřena na excelentní výzkumné projekty, resp. české vědce, kteří jsou vybíráni na základě vědecké kvality, originality, odvahy a míry spolupráce autora s místními i zahraničními vědci a partnerskými institucemi. Zásadní roli při výběru hraje také dosavadní vědecká dráha a zkušenosti žadatele.

Neuron Impuls je udělen na základě kvalitního vědeckého projektu v každém z vypsaných oborů, přičemž vědec doloží svou odbornost publikační činností v mezinárodně respektovaných odborných časopisech. Při výběru výherců je hodnocena kvalita projektu, ale i forma prezentace a schopnost žadatele srozumitelně zasadit význam zkoumané problematiky do obecnějšího kontextu.

neuron

související:

7 statečných mladých vědců [nfneuron.cz]

PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D., držitel Neuron Impulsu 2016 [nfneuron.cz]

Dr. Ladislav Stančo získal Cenu Neuron Impuls v oboru společenské vědy [ff.cuni.cz, 29. listopadu 2016]

Cenu Nadačního fondu Neuron získal doc. Jakub Rákosník z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK [ff.cuni.cz, 16. května 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK