Záznam prezentací ze Dne otevřených dveří Filozofické fakulty UK

Informace o přijímacím řízení 2017/2018

Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK: Andragogika a personální řízení (Bc., Mgr.)

Katedra psychologie FF UK: Psychologie (Bc., Mgr.)

Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK:  Anglistika – amerikanistika (Bc.), Anglický jazyk (Mgr.), English Language and Linguistics (Mgr.), Anglofonní literatury a kultury (Mgr.)

Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK: Český jazyk a literatura (Bc.)

Ústav translatologie FF UK: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ pro mezikulturní komunikaci (Bc.), Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch, Překladatelství: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–RJ, ČJ–ŠJ (Mgr.), Tlumočnictví: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–ŠJ (Mgr.)

Ústav politologie FF UK: Politologie (Bc.), Politické teorie (Mgr.)

 

Informace o přijímacím řízení 2017/2018

Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK: Andragogika a personální řízení (Bc., Mgr.)

Katedra psychologie FF UK: Psychologie (Bc., Mgr.)

Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK:  Anglistika – amerikanistika (Bc.), Anglický jazyk (Mgr.), English Language and Linguistics (Mgr.), Anglofonní literatury a kultury (Mgr.)

Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK: Český jazyk a literatura (Bc.)

Ústav translatologie FF UK: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ pro mezikulturní komunikaci (Bc.), Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch, Překladatelství: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–RJ, ČJ–ŠJ (Mgr.), Tlumočnictví: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–ŠJ (Mgr.)

Ústav politologie FF UK: Politologie (Bc.), Politické teorie (Mgr.)