Výběrové řízení ze dne 14. 2. 2017 – Ústav románských studií

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav románských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent / odborný asistent
Obor a zaměření: francouzský jazyk.
Úvazek: 1 (40 hodin týdně)

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru francouzská filologie,
 • titul Ph.D. z románských jazyků nebo zahájené doktorské studium v tomto oboru,
 • výborná znalost francouzštiny,
 • znalost češtiny,
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru,
 • organizační a administrativní schopnosti,
 • vítána zkušenost s výukou historické mluvnice francouzštiny a praktického současného jazyka.

Předpokládaný nástup: 1. září 2017
Termín přihlášky: 20. března 2017

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis,
 • přehledem praxe,
 • přehledem vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem).

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz

  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

 

Výběrové řízení – Ústav románských studií – francouzština

Rozhodnutí o úspěchu