VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 14. 2. 2017 – Ústav románských studií

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav románských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent / odborný asistent
Obor a zaměření: portugalský jazyk.
Úvazek: 1 (40 hodin týdně)

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru portugalistika,
 • titul Ph.D. z románských jazyků nebo zahájené doktorské studium v tomto oboru,
 • výborná znalost portugalštiny,
 • znalost češtiny,
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru,
 • organizační a administrativní schopnosti.

Předpokládaný nástup: 1. červen 2017
Termín přihlášky: 20. března 2017

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis,
 • přehledem praxe,
 • přehledem vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem).

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz

  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

Výběrové řízení – Ústav románských studií

Rozhodnutí z VŘ – Ústav románských studií_portugalský jazyk