Výběrové řízení ze dne 15. 2. 2017 – Katedra středoevropských studií

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Katedra středoevropských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborného asistenta / docenta
Obor a zaměření: polská lingvistika, příp. i literatura, a výuka praktického polského jazyka.
Úvazek: 1 (40 hodin týdně)

Požadavky:

 • filologické magisterské vzdělání v oboru polonistika nebo středoevropská/slovanská studia s profilovým jazykem polským;
 • titul Ph.D. získaný k datu nástupu;
 • odborná a pedagogická praxe v oboru;
 • odpovídající publikační činnost;
 • znalost polštiny a angličtiny pro výuku v těchto jazycích, praktická znalost češtiny výhodou;
 • předpoklady pro organizaci odborné práce.

Předpokládaný nástup: 1. října 2017
Termín přihlášky: 31. března 2017

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis,
 • přehledem praxe,
 • přehledem vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem).

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz

  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

Výběrové řízení – Katedra středoevropských studií

rozhodnutí děkanky o úspěchu


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK