Na FF UK se konalo 6. kolokvium Společnosti českých portugalistů

V pátek 17. února 2017 se v Oettingenském paláci ke společné práci v lingvistické, literární a historicko-kulturní sekci sešla dvacítka českých portugalistů. Program zahájila panelová diskuse, k níž přijali pozvání velvyslankyně Portugalska J. E. Manuela Franco, vyslanecký rada Brazílie Acir Pimenta Madeira a ředitel odboru států subsaharské Afriky a zástupce náměstka MZV pro mimoevropské země, ekonomickou a rozvojovou spolupráci JUDr. Ivan Jančárek. Součástí kolokvia bylo také předání ceny za literární překlad z portugalštiny Hieronymitae Pragenses a připomínka desátého výročí brazilského lektorátu na FF UK.

HRC_top


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK