Jan Wiendl představí ztracený sešit básní Jana Zahradníčka

Básnický sešit, který si jeden z největších českých básníků dvacátého století vedl ve vězení a který byl téměř šedesát let považován za zničený, právě vydala Moravská zemská knihovna. V Brně jej představí bohemisté doc. Jan Wiendl (ÚČLK FF UK) a prof. Tomáš Kubíček (MZK). Záštitu nad projektem převzal ministr kultury.

Slavnostní uvedení knihy v život a její předání čtenářům proběhne v konferenčním sále Moravské zemské knihovny ve středu 15. února v 17.00 za účasti básníkovy rodiny, editora i vydavatele. Po slavnostním aktu, kdy zazní Zahradníčkovy básně v podání Františka Derflera za hudebního doprovodu Ladislava Muroně, bude následovat přednáška doc. Jana Wiendla ozřejmující širší okolnosti a souvislosti Zahradníčkova posledního tvůrčího období.

pozvanka_zahradnicek

Deník obsahuje básnické texty, jejichž většinu Zahradníček rekonstruoval ze své paměti po návratu domů a které Zahradníčkův přítel a editor Bedřich Fučík zařadil po jeho smrti do sbírky Čtyři léta. Najdeme zde však i verše a básně rozšiřující známé Zahradníčkovo dílo, podobně jako například neznámý překlad básně Eduarda Mörika. Rukopis básní a jejich precizace prozrazuje, že textový zápis je výsledkem dlouhého učení se veršům nazpaměť. Protože papíru bylo zoufale málo, musel Zahradníček zapisovat až takovou podobu básně, která mu už umožňovala minimum škrtů a zásahů. I v tomto se stává deník svědectvím o nezlomné vůli a víře nejenom ve smysl básnického poslání.

Básnický deník má význam nejenom pro textology a literární historiky, stává se dokumentem mimořádné hodnoty, který zcela jistě patří do fondu kulturní paměti českého národa. I proto se Moravská zemská knihovna rozhodla vydat deník v podobě, která jej co nejvíce přiblíží čtenáři, tedy v podobě faksimile jednotlivých listů a srovnání s ustálenou podobou známých básní z již vydaného Zahradníčkova díla. Tímto způsobem je deník představen jako jedinečný doklad tvůrčího a lidského postoje Jana Zahradníčka v době jeho nejtěžší životní zkoušky.

Více o objevu Zahradníčkovy vězeňské poezie v archivu Sboru vězeňské a justiční stráže v Leopoldově v článku Jana Wiendla.

Kontaktní osoby:

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

Moravská zemská knihovna

tomas.kubicek@mzk.cz

logo

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK

jan.wiendl@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK