Cizí a blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století

V nakladatelství Akropolis vychází rozsáhlá kolektivní monografie Cizí a blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století (1048 stran). Kniha představuje židovství a jeho kulturní tradici v českých zemích v uplynulém století a je výsledkem čtyřleté práce týmu Centra pro studium holokaustu a židovské literatury na Filozofické fakultě UK.

Židovská kulturní tradice, v českých zemích přítomná už od raného středověku, byla nejen v době nacismu, ale i v desetiletích komunistického režimu soustavně potlačována a marginalizována. Do popředí zájmu veřejnosti i badatelů se soustředěně dostala až po roce 1989. Monografie navazuje na výsledky dosavadního výzkumu a představuje židovskou tematiku v širokém spektru pohledů, přístupů i názorových proudů: od romantického obdivu k Židům přes protižidovské heterostereotypy až po antisemitismus, od českožidovství k sionismu a socialismu, od reflexe Židů v beletrii na počátku dvacátého století k jejich obrazu v dobových židovských časopisech a k tematizaci holokaustu v poezii, próze i filmu. Představuje kulturní dění v českých zemích jako ideově pluralitní a vícejazyčné, sleduje literaturu nejen česky psanou, ale i německojazyčnou a hebrejskou.

Na rozsáhlé publikaci se podílelo devět spoluautorů, většina z nich patří k nejmladší vědecké generaci. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší a nejdůkladnější zpracování tohoto tématu. Kniha vznikla za podpory Grantové agentury ČR, Česko-německého fondu budoucnosti, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Česko-izraelské smíšené obchodní komory a Federace židovských náboženských obcí.

Prezentace knihy proběhne v úterý 7. 2. 2017 v 18 hodin v Maiselově synagoze (Maiselova 10, 110 00 Praha 1). Knihu uvede její editor profesor Jiří Holý, kterého odprovodí autorským čtením svých textů s židovskými motivy herec a dramatik Arnošt Goldflam.

Knihu je možno prolistovat, nahlédnout do obsahu nebo zakoupit zde.

                                                                                                                 Kontakt pro média

Jiří Holý

Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta UK

jiri.holy@ff.cuni.cz

+420 605 967 916

Tisková zpráva


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK