Zemřel prof. Jaroslav Vacek, bývalý děkan FF UK

Prof. Vacek působil v letech 1994–1997 jako prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu), v letech 2003–2006 jako děkan FF UK. Zemřel 23. ledna 2017 ve věku 74 let.

Jaroslav Vacek (nar. 1943 v Litostrově) vystudoval sanskrt a tamilštinu. Po studiu mongolštiny v Ulánbátaru založil v roce 1976 na Univerzitě Karlově výuku mongolštiny. Po revolučních změnách v r. 1989 obnovil výuku tamilštiny a sanskrtu v r. 1990. V sedmdesátých a osmdesátých letech indologie na UK téměř zmizela kromě hindštiny a prof. Vacek organizoval nové zahájení výuky filologických oborů tamilštiny, sanskrtu a bengálštiny, jejichž výuka spolu s hindštinou od té doby probíhá dodnes.

 Je autorem série českých i mezinárodních učebnic, monografií (částečně v mezinárodní spolupráci), literárních a odborných překladů a také mnoha studií. Těžištěm jeho odborné práce je srovnání altajských jazyků (mezi nimi mongolštiny) s drávidskými jazyky jižní Indie. V roce 1998 zahájil mezinárodní projekt Pandanus, který se ve spolupráci s univerzitami v Miláně, Krakově a Varšavě věnuje výzkumu přírodní symboliky v indické literatuře, kultuře a umění.

Prof. Vacek vychoval řadu mongolistů. Někteří jeho žáci působí v diplomatických službách a v jiných oblastech styků s Mongolskem. V roce 2010 mu prezident Mongolské republiky udělil státní vyznamenání Mongolské republiky Nairamdal Medal.

životopis prof. Vacka na webu Ústavu jižní a centrální Asie FF UK

doc20170127134036


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK