Vyšla kniha Mezi-obrazy o kameramanu Jaroslavu Kučerovi

Kniha vizuální teoretičky Kateřiny Svatoňové je kritickým zpracování zcela neznámé pozůstalosti jednoho z předních českých kameramanů.

Filozofická fakulta UK ve spolupráci s Národním filmovým archivem a společností MasterFilm vydala monografii PhDr. Kateřiny Svatoňové, Ph.D., Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery. Jde o kritické zpracování zcela neznámé pozůstalosti jednoho z předních českých kameramanů Jaroslava Kučery (1929–1991), spolupracovníka Věry Chytilové, Vojtěcha Jasného, Karla Kachyni, Zdeňka Podskalského, Oldřicha Lipského či Petra Weigla. Kučera je znám jako progresivní kameraman, který určil vizuální podobu řady českých filmů (mj. Démanty noci, Sedmikrásky, Ovoce stromů rajských jíme, Všichni dobří rodáci nebo Adéla ještě nevečeřela) a představení v Laterně Magice (např. Odysseus), a jako režisér dokumentárního snímku Pražský hrad – přičemž jeho tvorba je mnohem pestřejší (nalezneme zde i tendenční snímky jako Cirkus v cirkuse, zábavní filmy Jáchyme, hoď ho do stroje! či televizní tvorbu  To byla svatba, strýčku! aj.).

Zatím zcela nezpracovaný profil Jaroslava Kučery se do značné míry „zkomplikoval“ nalezením rozsáhlé a zcela neznámé pozůstalosti, která dovolila proniknout k jeho „myšlení obrazem“, přiblížit se jeho pohledu a zkoumat vazby mezi jeho vlastní fotografickou a filmovou tvorbou a profesionálním natáčením. Kniha Kateřiny Svatoňové se pokouší jednak o teoretické uchopení práce kameramana a jeho základních mediálních praktik v jejich obecnosti, jednak o postižení specifických postupů Jaroslava Kučery. Zároveň se snaží o načrtnutí plastického obrazu některých specifických rysů umělecké i populární tvorby socialistického Československa.


Informace o knize:

Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery

Kateřina Svatoňová

Praha: NFA – FF UK – MasterFilm 2016

ISBN 978-80-7004-174-1

vázaná, 368 s., 346 obr.; doporučená cena 790 Kč

e-shop

fotogalerie z křtu knihy (facebookový profil Jaroslav Kučera)

Informace o autorce:

PhDr. Kateřiny Svatoňové, Ph.D., je vedoucí Katedry filmových studií FF UK. Dlouhodobě se věnuje teorii, historii a filozofii médií, mediálně-archeologickému výzkumu (české) modernity, proměnám (vnímání) prostoru a času ve vizuální kultuře, paralelním dějinám kinematografie a vztahu filmu a jiných médií. Je členkou redakční rady Iluminace: Časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu, předsedkyní České společnosti pro filmová studia a členkou odborného grémia a správní rady Nadačního fondu Ceny F. X. Šaldy. Je kurátorkou výstav z dějin filmu a médií, editorkou několika publikací a monotematických periodik (např. spolu s Kateřinou Krtilovou Medienwissenschaft: Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií) a autorkou knih 2 ½ D: Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarných umění (Praha: Casablanca, 2008) a Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru (Praha: Academia 2013).

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK