Výročí sebeupálení Jana Palacha

V pondělí 16. ledna 2017 zahájí Filozofická fakulta Univerzity Karlovy každoroční palachovský týden, který je připomínkou sebeupálení Jana Palacha 16. ledna 1969, studenta oboru historie na této fakultě. Od roku 1989 Palachův týden tradičně připravují sami studenti a formou přednášek a workshopů veřejnosti připomínají osobnost Jana Palacha.

V den výročí, tedy v pondělí 16. ledna 2017, proběhne na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy tradiční pietní akt od 17.30 hod u posmrtné masky Jana Palacha na průčelí hlavní budovy fakulty na nám. Jana Palacha v Praze. Spolu s vedením Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty se pietního aktu tentokrát zúčastní i zástupci Vysoké školy ekonomické, kde Jan Palach rovněž studoval.

Na úterý 17. ledna připravili studenti Filozofické fakulty UK veřejné promítání životopisného filmu o Palachovi Hořící keř režisérky Agnieszky Holland, natáčeném mimo jiné právě na FF UK. Promítání v posluchárně č. 200 od 18 hod je přístupné veřejnosti a je zdarma.

Závěrečnou akcí vzpomínkového týdne bude panelová diskuse s názvem Palach kulturní. Palach politický. Palach duchovní, která proběhne ve středu 18. ledna od 18.30 hod v posluchárně č. 300. O odkazu Jana Palacha budou s veřejností diskutovat teatrolog prof. Vladimír Just a historik dr. Jakub Jareš.

Děkanka Filozofické fakulty UK Mirjam Friedová k letošnímu výročí říká: „Je naší dlouholetou tradicí, že každoroční připomínku oběti Jana Palacha připravují sami studenti. Byla to právě Studentská rada FF UK, která se v 90. letech ujala péče o jeho odkaz, a tak tomu je dodnes. Filozofická fakulta UK je na Jana Palacha jako svého studenta nesmírně hrdá, neboť ztělesňoval hodnoty, ve které věříme – kritické myšlení a občanskou odvahu. Není proto náhoda, že právě studenti Filozofické fakulty UK jsou i v současné době často kritickým hlasem ve veřejné debatě a nositeli společenské změny. V tomto smyslu je odkaz Jana Palacha na fakultě stále živý.“

Jeden ze studentských pořadatelů letošního vzpomínkového aktu, Václav Vidím ze Studentské rady FF UK dodává: „Palachův odkaz se nesmí stát pouze svou vlastní posmrtnou maskou, ale má být jasným apelem na společnost, aby nepodléhala panice a aktivně se stavěla proti bezpráví, lžím a nenechala sebou manipulovat.“

 

Doprovodné akce: Představení projektu Encyklopedie migrace

Studenti pěti fakult Univerzity Karlovy k výročí Jana Palacha připravují spuštění vzdělávacího projektu Encyklopedie migrace. Ta představuje akademickou platformu, kde zájemci z řad novinářů a veřejnosti najdou ucelené informace a analýzy ze spolehlivých zdrojů psané předními českými odborníky, ať už historiky, nebo experty na Blízký východ.

Cílem nové encyklopedie je odborně analyzovat a zasazením do kontextu a širších souvislostí vysvětlovat jevy spojené s fenoménem migrace do zemí Evropské unie.  Sleduje politickou, právní i sociální situaci v zemích, kde dochází k nejrůznějším druhům nesvobody a útlaku, který se snaží vysvětlit v kontextu historickém a kulturním. Vychází z konkrétních osudů lidí, kteří do evropských zemí přichází, jejich zkušenosti pak studuje dále a zkoumá objektivně a kriticky příčiny jejich odchodů z vlastních domovů.

S Palachem se netroufáme srovnávat, jeho oběť ale inspiruje. Jan Palach dnes je pro nás především živým symbolem člověka, který cítí odpovědnost za svět kolem sebe a chce mu sám něco dát. Palach je jakousi výzvou a závazkem, nedovoluje zavírat oči,“ říká Jakub Múčka, student Filozofické fakulty UK a jeden ze zakladatelů projektu.

Lucie Berg, další z organizátorů, dodává: „Nesporným přínosem Encyklopedie je to, že výsledky vědeckého bádání, které by jinak zůstaly zavřené za pomyslnými univerzitními dveřmi, jsou srozumitelnou formou sdělovány všem, kteří o ně mají zájem.“

Projekt míří i do škol. Podle Zuzany Terry, koordinátorky pro práci se školami, je jeho cílem „vzdělávat a informovat. Lidé by měli mít možnost najít snadno a rychle kvalitní a srozumitelné informace od odborníků.

Tým studentů představí projekt Encyklopedii migrace ve středu 18. ledna od 17 hod na Filozofické fakultě UK v místnosti č. 300. Hostem bude rovněž Ondřej Neumann, ředitel Ústavu nezávislé žurnalistiky a redaktor webové platformy HlídacíPes.org, který promluví o potřebě propojování žurnalistiky s akademickou sférou.

Tisková zpráva k výročí Jana Palacha

                     Kontaktní osoba pro média:

Ina Píšová

tisková mluvčí Filozofické fakulty UK

ina.pisova@ff.cuni.cz

+ 420 777 739 951

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK