Výběrové řízení ze dne 10. 1. 2017 – Ústav translatologie

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti
Ústav translatologie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent
Obor a zaměření: studijní program překladatelství a tlumočnictví se zaměřením na anglický jazyk
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Požadavky:

 • magisterský diplom v oboru tlumočnictví
 • vynikající znalost češtiny a angličtiny umožňující vedení tlumočnických seminářů z cizího jazyka do češtiny a z češtiny do cizího jazyka
 • praxe v oblasti tlumočení mezi češtinou a angličtinou v různých oborech lidské činnosti.

Předpokládaný nástup: 1. března 2017
Termín přihlášky: 13. února 2017

Náležitosti přihlášky:

 • strukturovaný životopis čj i aj
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz

  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

Rozhodnuti děkana – Ústav translatologie


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK