Prohlášení FF UK a Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK

Rozhovor dr. Matěje Spurného pro časopis Interview (vyšel také v časopise Týden) vyvolal na sociálních sítích vášnivé reakce, které však v některých případech překročily únosné meze svobodné diskuse a vyjadřování názorů. Ačkoliv můžeme různě historicky vykládat válečné přesuny a likvidaci lidí, poválečný odsun Němců, stalinský teror nebo různé vlny emigrace, sotva lze přistoupit na to, že se vedle kultivované polemiky a souhlasných či kritických stanovisek opět stanou „normálními“ výhrůžky fyzickou likvidací, rasistické nadávky nebo zveřejnění fotografií dětí dr. Matěje Spurného.

Bohužel jsme v reakcích na zmíněný rozhovor svědky návratu metod, které v minulosti předjímaly nebo provázely největší lidské tragédie. Je zapotřebí rozhodně odmítnout pokusy zastrašovat názorové oponenty, omezovat svobodu vyjadřování nebo podkopávat toleranci vůči jiným názorům.

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, jakož i Filozofická fakulta Univerzity Karlovy jako celek budou všemi dostupnými způsoby bránit své právo být garantem vědecké kvality i prostorem pro svobodu bádání a vyjadřování. Nevybíravé útoky na dr. Matěje Spurného chápeme jako útok na tuto svobodu. S názory dr. Matěje Spurného lze samozřejmě polemizovat, nesouhlasit a proti nim argumentovat, nicméně s plným respektem k jeho osobě, jeho názorům a jeho osobní zkušenosti. Dr. Matěj Spurný má naši plnou podporu.

doc. Michal Pullmann, ředitel ÚHSD FF UK

doc. Mirjam Friedová, děkanka FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK