Proděkanem pro vědu a výzkum FF UK byl jmenován doc. Cvrček

Děkanka FF UK jmenovala doc. Mgr. Václava Cvrčka, Ph.D., proděkanem pro vědu a výzkum Filozofické fakulty Univerzity Karlovy s účinností od 1. ledna 2017.

K jeho jmenování se kladně vyjádřil akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dne 8. prosince 2016.


Související články