Pietní akt u příležitosti 48. výročí úmrtí Jana Palacha

V pondělí 16. ledna 2017 zahájila Filozofická fakulta Univerzity Karlovy každoroční palachovský týden, který je připomínkou sebeupálení Jana Palacha 16. ledna 1969, studenta oboru historie na této fakultě. Od roku 1989 Palachův týden tradičně připravují sami studenti a formou přednášek a workshopů veřejnosti připomínají osobnost Jana Palacha.

V den výročí, tedy v pondělí 16. ledna 2017, proběhl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy tradiční pietní akt u posmrtné masky Jana Palacha na průčelí hlavní budovy fakulty. Spolu s vedením Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty se pietního aktu tentokrát zúčastní i zástupci Vysoké školy ekonomické, kde Jan Palach rovněž studoval.

foto: archiv FF UK