Den otevřených dveří Filozofické fakulty UK 2017

V roce 2017 se Den otevřených dveří FF UK uskutečnil v sobotu 14. ledna v hlavní budově FF UK. Tato akce je každoročně určena nejen zájemcům o bakalářskou formu studia, ale na prezentacích jednotlivých otevíraných oborů se mohou o podmínkách studia informovat i zájemci o navazující magisterské studium. Kromě představení jednotlivých otevíraných oborů byly připraveny i informace o přijímacím řízení a prezentace studentských spolků.

foto: archiv FF UK