Činnost Kreativní laboratoře zahájila mezioborová konference

Ustavující konference Kreativní laboratoře: Diskontinuity – ve vědě, umění, zkušenosti, se konala 1. a 2. prosince 2016. Tématem konference byly základní formy a problémy diskontinuity ve zkušenosti a jejím cílem bylo směřovat k pozitivnímu pojetí diskontinuity jakožto zdroje spojitosti či jednoty.

Kreativní laboratoř, jedno z výzkumných center Filozofické fakulty UK (Humanities Research Centers), představuje v českém prostředí unikátní výzkumnou infrastrukturu, která umožňuje vystoupit z dosavadních schémat myšlení o vědě, umění a technologiích tím, že systematicky překračuje jejich tradiční pojetí a překresluje jejich hranice. Klíčovým tématem výzkumu je původ a místo konceptu kreativity v euroatlantickém prostoru, jenž je doménou svobodné společnosti.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK