Brasil 2017: setkání českých brazilianistů

Ve spolupráci Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií, Střediska ibero-amerických studií a Institutu pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy, Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze a Společnosti českých portugalistů se dne 29. května 2017 uskuteční seminář s názvem Brasil 2017.

Rádi bychom si společně připomněli šedesát let existence samostatného oboru Portugalská filologie na Univerzitě Karlově, padesát let fungování Střediska ibero-amerických studií, ale též zareagovali na fakt, že Česká republika získala statut pozorovatele Společenství portugalsky mluvících zemí (CPLP).

Hlavním cílem je zprostředkovat setkání českých brazilianistů a vůbec všech, kteří mají co do činění s Brazílií, a to v co nejširší oblasti zájmů – v lingvistice, literární vědě, historii, studiu vzájemných vztahů, v umění, politologii, diplomacii či obchodních kontaktech. Protože je cílem semináře zároveň propagace tématu brazilských dějin a kultury mezi širší akademickou a laickou veřejností, bude hlavním jazykem setkání čeština. Seminář nabízí příležitost pro vzájemné setkání, sdílení zkušeností a výměnu informací formou prezentací našich vědeckých, ale i jiných aktivit. Výsledkem semináře bude kolektivní monografie.

Tímto Vás srdečně zveme k účasti na semináři, ať formou příspěvku v délce 15 minut, nebo formou prezentace posteru. Zájemce prosíme o zaslání následujících informací na brasil2017@post.cz do 15. února 2017: jméno, instituce, název příspěvku či posteru, anotace v rozsahu půlstrany (900 znaků). Do konce února Vás vyrozumíme, zda byl Váš příspěvek přijat.

Těšíme se na setkání!

Organizátoři:

Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.

doc. Markéta Křížová, Ph.D.

Mgr. Milan Tichý

Mgr. et Mgr. Alena Rudolfová

Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK