Studentský spolek Praxis zve na diskusi Normalizace nejistoty. Prekarizace akademické práce

Mgr. Kateřina Cidlinská, FSV UK, předsedkyně České asociace doktorandek a doktorandů
Mgr. Karel Šima, Ph.D., Ústav etnologie FF UK

nám. Jana Palacha 2, Praha 1: FF UK, Knihovna Jana Palacha, 20. prosince 2016, 19:15–20:45

Ve společnosti i v akademické sféře dochází v posledních letech k nárůstu finanční a sociální nejistoty, především v důsledku snižování mezd a nahrazování plného pracovního poměru jiným druhem vazby mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, nejčastěji částečným úvazkem. Tento stav nazýváme prekarizací práce. V debatě probereme příčiny, důsledky a specifika prekarizace práce v akademické sféře, kde jsou životní podmínky ovlivněny nejen formou úvazků, ale i finanční závislostí na grantech a jiných krátkodobých zdrojích. Dále budeme hovořit o doktorském studiu a dopadech požadavků akademické mobility na sociální život akademických pracovníků.

událost na Facebooku

11947476_1461427414186292_4449823424951933150_n Filosofický spolek Praxis se svou činností snaží o popularizaci filosofie mezi studenty a veřejností. Snaží se o vytvoření dialogu mezi dalšími studentskými spolky a o systematizaci spolupráce a komunikace mezi nimi.
Filosofický spolek Praxis pořádá debaty na filosofická témata, prezentace nově vydané filosofické literatury, neformální setkání mezi studenty nejen filosofie.
e-mail | facebookový profil


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK