Přípravný kurz Spolku studentů historie

ffabula-color-ssh

Přípravné kurzy pořádané Spolkem studentů historie FF UK jsou jedinečným projektem. Přípravu na přijímací řízení organizují samotní studenti Filozofické fakulty UK, kteří jím sami prošli. Kurzy se navíc konají přímo v budově Filozofické fakulty. Účastníci si tak mohou zažít atmosféru školy, na kterou se hlásí, v maximální možné míře.

Přípravné kurzy pro obor historie připravuje Spolek studentů historie FF UK “FFabula”. Kurz je přímo určen pro zájemce o studium bakalářského oboru historie, ale poskytuje dobrou přípravu i na maturitní zkoušky nebo přijímací zkoušky na jiné obory programu FF UK historické vědy, případně na obdobné obory na jiných fakultách.

Kurz tvoří dva prolínající se programy: Řada přednášek představuje průřez historií světa a českými dějinami od počátku středověku do nejnovější doby. Přednášky jsou ideální přípravou k faktografickému testu, který tvoří první kolo přípravných kurzů. Látka je ovšem univerzálně uplatnitelná i při maturitě nebo jiných vědomostních testech zaměřených na historii. Součástí programu přednášek jsou i dvě exkurze, které prezentují historickou látku přímo v ulicích Prahy na konkrétních příkladech.

Druhý program tvoří semináře, které částečně kopírují zaměření přednášek. Zaměřují se ale spíš na dílčí kulturně nebo společenskohistorická témata. Hlavním úkolem seminářů je připravit uchazeče na druhé kolo přijímacích zkoušek, kdy je čeká pohovor se zkušební komisí. Základem seminářů jsou krátké úryvky četby, nad kterými se vede debata. Vedoucí seminářů tak seznámí účastníky kurzu s výukou vedenou seminární formou, pokusí se rozproudit diskusi, vypiluje argumentační schopnosti a podporuje úvahy na související témata.

V průběhu obou částí kurzu bude představována i vhodná literatura k prostudování – seznam četby je podkladem pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Všechny části kurzu probíhají přímo v hlavní budově FF, účastníci tak navštíví prostory, kde se odbývají samotné přijímací zkoušky. Na poslední hodinu je pro účastníky připraven modelový test – simulace prvního kola přijímacích zkoušek.

Zájemci mají možnost objednat si buď celý přípravný kurz, případně pouze semináře nebo přednášky. Je ovšem možné přijít pouze na jednu ze sobot nebo se domluvit prakticky na čemkoliv speciálním. Rádi Vám vyjdeme vstříc, bude-li to jen trochu možné.

  • Termín konání: 28. 1. 2017 – 13. 5. 2017, jedenkrát týdně
  • Výukový den: sobota
  • Místo konání: FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Podrobnosti najdete na webu Spolku studentů historie.