Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Zrušení úředních hodin ve dnech 23.–30. 12. 2016

Ve dnech 23.–30. 12. 2016 budou zrušeny úřední hodiny Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK.

Na vaše e-mailové dotazy odpovíme v následujících dnech.