FF UK navštívila delegace z Guangdong University of Foreign Studies

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 navštívila Filozofickou fakultu UK delegace z Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) z provincie Kanton v jižní Číně. Gundongská univerzita je domovem jednoho z klíčových výzkumných center pro humanitní a sociální vědy v Číně a  zaměřuje se zvl. na mezikulturní studie; v současné době je cílem této univerzity rozšířit nabídku slovanských jazyků a kromě ústavu polonistiky a rusistiky založit také bohemistické pracoviště.

Na přípravě této čínské bohemistiky se intenzivně podílí Ústav bohemistických studií FF UK. Návštěva paní děkanky Fakulty cizích jazyků a kultur prof. Yang Ke završila období intenzivních příprav meziuniverzitní dohody mezi FF UK a GDUFS.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK