Workshop mediální komunikace I: Strategie popularizace vědy a výzkumu

Ve středu 16. listopadu 2016 proběhne workshop mediální komunikace vedený tiskovou mluvčí FF UK Inou Píšovou. Je součástí série seminářů, které se uskuteční akademickém roce 2016/2017 a v jejichž rámci se akademická obec FF UK seznámí s mediální strategií fakulty, efektivními způsoby popularizace vědy a setká se se zástupci vědeckých redakcí největších českých tiskových a audiovizuálních médií.

Co bude jeho obsahem Workshopu mediální komunikace I: Strategie popularizace vědy a výzkumu

  • jak účinně medializovat vědecký výstup a zvýšit jeho dopad ve veřejném prostoru
  • jak formulovat srozumitelnou tiskovou zprávu
  • jak stavit podklady pro novináře
  • jak funguje Česká tisková kancelář (ČTK), Česká televize a Český rozhlas, na jaký typ informací reagují a jak s nimi dále pracují
  • jaká je současná mediální strategie fakulty a jak FF UK naplňuje tzv. třetí (veřejnou) roli univerzity

Seminář proběhne 16. listopadu 2016 od 17.30 do 19 hodin v místnosti 200 (hl. budova) a bude zaměřen prakticky. Je určen akademikům, doktorandům a dalším zájemcům o popularizaci vědeckých výstupů fakulty. Registrace není nutná.

Harmonogram workshopů v akademickém roce 2016/2017

16.11. 2016 17.30 Workshop mediální komunikace I: Strategie popularizace vědy a výzkumu Opakování úvodního workshopu, který se uskutečnil v červnu 2016.
pravděpodobně 7. 12. 2016 17.30 Workshop mediální komunikace II: Popularizace vědy v tisku. Workshop s mediálními partnery FF UK z oblasti zpravodajství, publicistiky a esejistiky v tiskových médiích.
LS 2017 Workshop mediální komunikace III: Popularizace vědy v České televizi. Workshop s redaktory vědecké redakce ČT Daniela Stacha o možnostech a formátech popularizace vědy v ČT.
LS 2017 Workshop mediální komunikace IV: Popularizace vědy v Českém rozhlase Workshop s redaktory a moderátory ČRo Plus.


Proč mediální semináře pořádáme

Jako špičková veřejná výzkumná a vzdělávací instituce se FF UK hlásí k principu univerzity jako otevřené instituce, která přijímá svoji zodpovědnost vůči společnosti, předvídá její potřeby a reaguje na ně. Široké veřejnosti poskytuje kvalitní odborná stanoviska, informuje ji o výsledcích svého výzkumu a přijímá roli iniciátora a mediátora společenské debaty. Usilujeme o fakultu se silným hlasem ve veřejném prostoru, k čemuž potřebujeme porozumět tomu, jak média fungují a jakým jazykem s nimi mluvit.

 

Těším se na viděnou.

Ina Píšová

tisková mluvčí FF UK

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK