Studenti oslaví 17. listopad na Albertově i Národní třídě

Studenti vysokých škol, tedy mladí lidé, kteří nezažili dobu před listopadem 1989 a znají ji jen z vyprávění svých rodičů, prarodičů či pedagogů, připravuji v centru Prahy na 17. listopadu oslavy. Oslavy svobody, demokracie a ostatních hodnot, na kterých je naše společnost založena a ke kterým tento svátek odkazuje. Program se uskuteční po celý den na Albertově a Národní třídě. Přijďte spolu s nimi důstojně oslavit 17. listopad.

Mají to štěstí, že nezažili dobu komunismu. Uvědomují si, že možnost svobodně volit, studovat nebo například cestovat není samozřejmostí, a za to chtějí poděkovat. Studenti na Albertově a Národní třídě připravují důstojný program – bez politický hesel, křiku a prázdných slov. „Cílem je apolitické uctění památky minulých generací studentů a všech bojovníků za svobodu a demokracii, kteří obzvláště v letech 1939 a 1989 riskovali pro naši společnost a budoucnost vše,“ říká Lukáš Kostínek, jeden z organizátorů akce na Albertově. „Uvědomujeme si, že mnoho z toho, co je dnes možné, bychom za minulého režimu dělat nemohli. Vážíme si světa bez cenzury a chceme za něj poděkovat,“ dodává Martin Pikous z Korza Národní.

Právě Albertov a Korzo Národní – díky, že můžem! jsou jediné dvě oslavy, které mají ve svých rukou studenti vysokých škol. Obě akce odmítají jakékoliv politické zneužívání tohoto svátku, jsou naopak oslavami, důstojnou připomínkou a zároveň poděkováním. Dávají příležitost i prostor pro setkávání umělců, studentů a všech lidí, pro které 17. listopad není synonymem negativních protestů. Ostatně jejich hlavní ambicí je spojovat, nikoliv rozdělovat společnost.

Symbolicky bude Albertov s Národní třídou propojen také naučnou stezkou, kterou studentští organizátoři obou akcí společně připravují. Zájemci tak budou mít příležitost projít si celou trasu průvodu ze 17. listopadu 1989 – od studentské akce na počátku cesty až ke studentské akci na jejím konci. Krom informačních plakátů popisujících významné momenty tehdejšího průvodu jsou v přípravě také jiné vzdělávací a zábavné aktivity po cestě, kvůli kterým stojí účastníkům za to celou trasu po stopách prvotních impulsů sametové revoluce absolvovat.

Událost na Albertově nese název Uctění památky 17. listopadu na Albertově. Jedná se tak nejen o oslavu demokracie a hodnot, na nichž je naše moderní společnost postavena, ale rovněž o důstojnou pietu, která si klade za cíl vzpomenout na bouřlivé události let 1939 a 1989. Ambicí této události je také ukázat schopnosti a aktivity mladé, angažované generace, na jejíchž bedrech leží budoucnost naší země. Celkově lze tedy událost označit za celodenní festival, který plynule navazuje na vzpomínkovou slavnost u Hlávkovy koleje a vzpomínkový akt v Žitné ulici a který v souhrnu obsahuje projevy rektorů, významných osobností a reprezentantů studentů, několik diskuzních setkání na téma mladé generace, nezávislosti médií a demokracie v naší společnosti, ale také prezentaci studentských spolků a jejich aktivit a vystoupení studentských kapel. Každý si tak přijde na své, ať již bude hledat intelektuální vyžití, zábavu, nebo bude chtít s pokorou vzpomenout na doby minulé. Akce v sobě jedinečným způsobem skloubí hold předešlým generacím bojovníků za svobodu a demokracii a naději do budoucna, kterou si v sobě uchovávají příslušníci mladé generace. „Chceme ukázat, že tak jako v minulosti, ani dnes nám není osud naší společnosti lhostejný. A že jsme si vědomi problémů, kterým čelí. Proto pro jednou odložíme své radikální studentské ideály a budeme raději nabádat k hledání odpovědí na problémy a společné cesty vpřed – především skrze porozumění, vzájemný dialog a respekt k druhým. Jen tak si v konečném důsledku můžeme uchovat naše hodnoty a liberálně-demokratické zřízení – pokud si s klidem dokážeme vysvětlit a zároveň budeme ochotni naslouchat, proč jsou pro nás všechny důležité, a budeme je chtít ochránit pro dobro nás všech,“ uvádí dále Lukáš Kostínek.

Korzo Národní – díky, že můžem! promění jednu z nejrušnějších ulic v zemi na pěší zónu a korzo rozehrané do barev hudby, divadla a pouličních performancí. Ostatně právě ty jsou odnepaměti součástí oslav. Na Národní třídě zahraje mimo jiných Michal Prokop trio, Mydy  Rabycad, Sto zvířat, Paulie Garand a Ivan Král. Návštěvníky také čeká netradiční pietní akt se svíčkovým průvodem. Nebo si například budete moci sednout do obýváku Václava Havla, kde vám úryvky z jeho dramat přečtou známé osobnosti jako Matěj Ruppert, Vladimír 518 či Tomáš Halík. „Korzo Národní není jen o hudbě, divadle a pestré pouliční performance. Připomeňte si klíčové informace o sametové revoluci přímo v místě, kde se před 27 lety odehrála. A to buď v pouliční škole odehrávající se v tramvaji, nebo v rámci pouliční výstavy instalované přímo do míst, kde se odehrály konkrétní historické události. Tento vzdělávací program jsme připravili ve spolupráci s Post Bellum a Ústavem pro studium totalitních režimů,“ zve na Národní třídu David Ostružár, dramaturg akce.

Obě události k uctění památky 17. listopadu se také připojily k Festivalu svobody, který má za cíl poskytnout platformu pro koordinaci akcí konaných dne 17. listopadu, které si kladou za cíl uctít tento státní svátek a jsou věrny jeho demokratickému charakteru.

Studenti touto akcí jasně ukazují, že kouzlo je v rozmanitosti a úspěch tkví ve spolupráci. Obě akce se tak doplňují a studentští organizátoři spolu úzce spolupracují. Třeba právě proto, že chtějí sdělit celému světu „Díky, že můžem!“

program Uctění památky 17. listopadu na Albertově

Kontakt pro média:

Uctění památky 17. listopadu na Albertově

Lukáš Kostínek

e-mail: lukas.kostinek@senat.cuni.cz

tel.: +420 602 878 740

Korzo Národní – díky, že můžem!

MgA. Dominika Antonie Skalová

e-mail: dominika@dikyzemuzem.cz

tel.: +420 737 383 598

Praha, 8/11/2016


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK