Promítání filmů spojených s fenoménem nezávislé/alternativní kultury v Československu před rokem 1989

V rámci mezinárodního projektu COURAGE proběhne celodenní promítání autentických dobových filmů i dokumentárních filmů ze současné produkce.

Organizátoři zvou studenty i všechny další zájemce na promítání filmů s tematikou nezávislé kultury před rokem 1989. Během celého dne bude možné zhlédnout jak autentické dobové filmy, tak dokumentární filmy ze současné produkce. Uvidíte známá jména (Ivan M. Jirous, Václav Havel) v nečekaných rolích a zároveň filmy, které nejsou příliš známé, avšak rozšiřují běžné pojetí nezávislé kultury o nové rozměry. Do programu byla zařazena také česká i slovenská dokumentární produkce.

COURAGE_czech_banner1

Promítání pořádá česká sekce mezinárodního projektu COURAGE, jehož cílem je propojení a popularizace sbírek dokumentující nezávislé kulturní aktivity ve střední a východní Evropě před rokem 1989. Garantem české sekce projektu je Ústav českých dějin FF UK.

Akce se uskuteční v úterý 15. listopadu v čase 10:50–19:00 v hlavní budově FF UK na náměstí Jana Palacha v místnosti 200 ve druhém patře. Program naleznete zde.

Promítání bude probíhat kontinuálně celý den – přijďte se zastavit během pauzy mezi vyučováním, přineste si k filmu svačinu nebo se zastavte, když budete mít cestu na náměstí Jana Palacha.

poster3.indd

Byla vyhlášena badatelská soutěž COURAGE – nezávislá kultura a život za socialismu v Československu. Soutěž je určena mladým badatelům všech zaměření do věku 30 let. K účasti jsou zváni především studenti humanitních, pedagogických, sociálně vědních a uměleckých oborů. Základní podmínkou účasti v soutěži je práce s primárními zdroji (není možné předložit syntézu či přehled literatury). Vítány jsou různorodé formy výstupů: může jít jak o texty založené na analýze pramenů, tak projekty umělecké (video, fotografie, grafika atd.) nebo využití digitálních technologií (aplikace, mapy atd.).

Přihlásit se je možné do 14. května 2017.

Soutěž vznikla v rámci projektu COURAGE – Kulturní opozice – porozumění kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého socialistického bloku, který je financován z Rámcového programu pro výzkum a inovace EU – Horizon 2020, na základě grantové smlouvy č. 692919.

poster1.inddposter1.indd


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK