Maxmilián II. a jeho finance. Kroužek pro dějiny raného novověku zve na přednášku Jiřího Chmelaře

Na přednášku pořádanou Kroužkem pro dějiny raného novověku zve Archiv hlavního města Prahy a Seminář raně novověkých dějin ÚČD FF UK.

Přednášku Maxmilián II. a jeho finance pronese ve čtvrtek 24. listopadu 2016 od 16:00 v konferenčním sále Clam-Gallasova paláce (Husova 20, Praha 1 – Staré Město) PhDr. Jiří Chmelař, Ph.D.

Hospodářské a finanční možnosti raně novověkého státu přímo ovlivňovaly vojenskou a zahraniční politiku, kulturu i mnohé další aspekty života jeho obyvatel. Bohužel výběry daní a celkově zisky království vždy nedokázaly pokrýt jeho provozní náklady. Musíme si uvědomit, že panství Maxmiliána II. bylo zmenšeno politickým testamentem jeho otce, který rozdělil rakouské země mezi své tři syny. Nedostatek peněz býval řešen množstvím půjček ať od domácích věřitelů (šlechta a města), nebo velkých bankovních domů. Hlavní výdajovou složkou Maxmiliánovy vlády zůstávala obrana před rozpínající se Osmanskou říší, ačkoli tlak Osmanů byl menší než za Ferdinanda I. Doba Maxmiliána II. je poznamenána pouze jedinou velkou vojenskou kampaní, a to tažením roku 1566. S tím souvisí jednání o všeobecné půjčce mezi všemi stavy království, o které budeme v rámci přednášky hovořit. Překvapivě mezi věřiteli lze najít velké procento žen. V soupisu dluhů z října 1576 jich je celkem 13 %. V rámci přednášky si provedeme rozbor případů Elišky z Landštejna a Magdaleny Kropáčové z Brodějovic jako typických věřitelek krále.

PhDr. Jiří Chmelař, Ph.D. (* 1982), absolvent studia historie na Ústavu českých dějin FF UK, které zakončil obhajobou magisterské práce Kreditní politika Maxmiliána II. (1564–1576) se zvláštním zřetelem k Čechám, tamtéž obhájil rigorózní práci stejného názvu. V roce 2014 tamtéž dokončil doktorské studium obhajobou disertační práce Hospodářská a finanční politika Ferdinanda I. v Čechách.

plakát


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK