Konference Mezi bibliometrií a peer review: jak smysluplně a průhledně hodnotit vědecký výzkum?

Národní hodnocení a návazné financování výzkumu v České republice bylo od roku 2004, kdy začalo systematicky probíhat, založeno téměř výhradně na bibliometrickém měření jednotlivých výstupů. V reakci na kritiku a množící se nežádoucí efekty tohoto schématu se nyní připravuje nová metodik a hodnocení, která má zahrnovat více peer review a komplexněji zohledňovat fungování výzkumných institucí. Nejen bibliometrie, ale i hodnocení peer review s sebou nese řadu problémů a nástrah.

  • Jak na základě zahraničních a dosavadních domácích zkušeností na úrovni institucí těmto problémům předejít nebo se s nimi během procesu hodnocení účinně vypořádat?
  • Jaký poměr bibliometrického hodnocení a peer review zvolit?
  • Jaké role může a má hrát hodnocení v rozvoji výzkumných organizací?
  • Jak provázat výsledky hodnocení a financování?
  • Jak učinit samotný proces hodnocení co nejvíce transparentním a průkazným ve vztahu k akademické obci?

Prostřednictvím debaty o těchto a dalších otázkách je cílem konference přispět ke smysluplnému, v očích akademické obce legitimnímu a empirickými poznatky podloženému nastavení právě vznikající metodiky hodnocení výzkumu na národní úrovni.

Zvanou přednášku pronese Paul Wouters, profesor scientometrie a ředitel Centra pro studia vědy a technologií Leidenské univerzity a mj. také spoluautorem Leidenského manifestu zveřejněného v časopise Nature v roce 2015, který definuje 10 principů, jež by mělo dodržovat každé smysluplné hodnocení výzkumu.

Kapacita je omezena, RSVP do 11. listopadu 2016 na tereza.stockelova@soc.cas.cz.

Program:

10:30–11:00 registrace

11:00–11:10 zahájení

11:10–12:40 zvaná přednáška: Paul Wouters

Responsible Research Evaluation: lessons and perspectives

(přednáška a debata proběhnou v angličtině bez tlumočení)

12:40–13:30 občerstvení (lehký oběd)

13:30–14:30 panel 1: Eva Zažímalová (AV), Petr Dvořák (MU), Mirjam Friedová (FF UK)

Poznatky, varování a inspirace ze současné praxe hodnocení

14:30–15:00 občerstvení (káva aj.)

15:00–16:00 panel 2: Kateřina Miholová (Úřad vlády ČR), Daniel Münich (CERGE-EI), Jitka Moravcová (VŠCHT)

Procesy vytváření a obrysy Metodiky 2017+

161118_pozvanka_hodnoceni vyzkumu


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK