Karel IV. (1316–1378) a hudební odkaz jeho doby

Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR a Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si Vás dovolují pozvat na mezinárodní muzikologickou konferenci Karel IV. (1316–1378) a hudební odkaz jeho doby | Charles IV (1316–1378) and the Musical Legacy of His Era.

Konference se koná ve dnech 10.–11. listopadu 2016 v knihovně Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR, Puškinovo nám. 9, Praha 6

Doprovodné akce:

  • koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis s programem Carolus IV. – Rex et Imperator (čtvrtek 10. listopadu 2016 v 19.30 h., kostel Sv. Martin ve zdi, Martinská 8, Praha 1)
  • hudební pořad s muzikologickými komentáři Osobnost Karla IV. v české hudbě 20. století (pátek 11. listopadu 2016 v 18.30, velký sál Vily Lanna, V Sadech 1, Praha 6)

Více informací na www.karolus.cz

Konferenční příspěvky budou tlumočeny do českého jazyka.
Na všechny akce je vstup volný.
Pro doprovodné akce bude od 31. října 2016 zprovozněn rezervační systém na stránkách www.tydenvedy.cz (Téma: Hudba). Projekt je realizován v rámci programu Strategie AV 21.

Program konference

Karel IV. (1316–1378) a hudební odkaz jeho doby [uhv.ff.cuni.cz, 7. listopadu 2016]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK