Grantová agentura ČR podpořila na FF UK rekordní počet projektů

Z 67 podaných grantových žádostí FF UK bylo na rok 2017 podpořeno 25 projektů. Na rok 2016 bylo podpořeno 19 z 55 projektů; na rok 2015 9 z 38.

GA ČR přijaté projekty na 2017

Standardní projekty 24× (podáno 59)

17-01205S PhDr. Mlada Holá, Ph.D. Královská Horní Lužice. Panovnická reprezentace – mechanismy vlády – symbolická komunikace (1319/29–1635)
17-01246S doc. Daniel Berounský, Ph.D. Sbírka o ňen (Gnyan ‚bum) staré tibetské rituální a literární tradice
17-01308S doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. Pinkas jako pramen ke studiu správy a vnitřní politiky židovských obcí Čech v 17. a 18. století
17-01850S prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. Národní divadlo a normalizace
17-03207S Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D. Komunity a zdroje v mladším pravěku pohoří Sabaloka, centrální Súdán: od analýzy k syntéze
17-05919S prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. Mezi vnímáním a propozičním poznáním
17-06507S Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. Bohemikální hagiografie o českých světcích od Tridentina do osvícenských reforem
17-06860S doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. Neklidní zemřelí. Dekriminalizace, sekularizace a medikalizace dobrovolné smrti (17.–19. století)
17-09539S Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. Budováni scény: česká a slovenská kultura fanzinů od státního socialismu k post-socialismu
17-09663S doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. Mýtus jako konstitutivní výjimka
17-10464S Mgr. Lea Takács, Ph.D. Perinatální rizikové faktory, mateřské kompetence a psychický vývoj dítěte – prospektivní studie od prenatálního období do předškolního věku
17-10799S Massimiliano Nuzzolo, Ph.D. Vznik a vývoj slunečního kultu a architektury ve 3. tisíciletí před Kristem v Egyptě
17-11247S doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. Stupňování adjektiv v latině
17-11366S doc. PhDr. Ivan Klimeš Filmové Prodanky: Zpráva o české společnosti
17-12892S doc. PhDr. Roman Dykast, CSc. Podíl rétoriky a poetiky na vývoji hudebních forem v období hudebního klasicismu
17-13616S doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. Postsocialistický producent: Skupinová tvůrčí práce v české filmové a televizní výrobě po r. 1989
17-13671S doc. Robert Adam, Ph.D. Publicistika a korespondence Karla Havlíčka
17-15083S Mgr. Jakub Stejskal, Ph.D. Za post-formalistickou estetiku
17-18773S doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. Jan Jessenius mezi historií, ideologií a politikou
17-19400S PhDr. Alena Bočková, Ph.D. Balbínova Diva Montis Sancti (1665) a její převody do národních jazyků jako jeden z typů barokních překladů
17-19686S Ronald Kim, Dr. Historická morfologie staroarménského slovesa
17-19746S doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. Podél rozmezí. Východoegejská oblast a západní Anatolie v 2. tis. pr. n. l.
17-20152S Mgr. Jakub Jinek, D.Phil. Problém demokracie v Platónově politické filosofii. Kontextuální přístup
17-26471S PhDr. Mgr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. Československo a Jugoslávie v 70. a 80. letech 20. století. Politická, sociální a kulturní interakce a vzájemná reflexe v období pozdního socialismu

Standardní projekty spoluřešitelské 1× (podáno 5)

17-20238S doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury (příjemce VŠUP)

 

Soutěž GA ČR 2016

Podáno/přijaté projekty:

Standardní: 45/14 (+ dodatečně 1, který přešel z PeDF)

Spoluřešitelské: 6/3

Juniorské: 3/0

Mezinárodní: 1/1

 

Soutěž GA ČR 2015

Podáno/přijaté projekty:

Standardní: 31/8

Spoluřešitelské: 1/0

Juniorské: 4/0

Mezinárodní: 1/1


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK