Bulharští vědci a učitelé byli oceněni stříbrnými medailemi FF UK

Vernisáž výstavy 100 let lektorátu bulharštiny na Karlově univerzitě v Praze zahájila úvodním slovem doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka FF UK. Za Katedru jihoslovanských a balkanistických studií FF UK vystoupila prof. dr. Hana Gladkova, CSc. S proslovem vystoupil také jeho excelence pan Lăčezar Petkov, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Bulharské republiky, a zástupci partnerských organizací Českého komitétu slavistů a Slovanské knihovny v Praze.

Stříbrné medaile Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za zásluhy o rozvoj bulharistiky a vzájemných vztahů s Karlovou převzali prof. Kina Vačkova, DrSc. (Šumenská univerzita Konstantina Preslavského), za významný vědecký přínos k poznání česko-bulharských kulturních vztahů v minulosti a za přínos k rozvoji česko-bulharských vědeckých vztahů v současnosti; doc. Margarita Mladenova, CSc. (Sofijská univerzita Sv. Klimenta Ochridského), za významný vědecký přínos k rozvoji bulharské bohemistiky a za významný přínos k rozvoji česko-bulharských vědeckých vztahů v oblasti filologie; doc. Vladimir Penčev, CSc. (Jihozápadní univerzita Neofita Rilského, Blagoevgrad), za významný vědecký přínos k poznání česko bulharských kontaktů a za přínos k rozvoji česko-bulharské vědecké spolupráce v oblasti etnologie a folkloristiky; Mgr. Ginka Bakărdžieva, Ph.D. (Plovdivská univerzita Paisije Chilendarského), za významný tvůrčí a pedagogický přínos ke kulturním česko – bulharským vztahům a za propagaci české kultury v Bulharsku, především v překladech z české literatury.

foto: archiv FF UK


Související články