Zájemci o empirickou práci v behaviorálních vědách se mohou hlásit na placenou stáž

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Psychologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., vypisují dvě místa pro placené stáže v laboratoři Labels. Každá stáž odpovídá úvazku 10 hodin týdně a bude vyžadována pravidelná přítomnost v laboratoři dvakrát až třikrát týdně od listopadu do konce zkouškového období. Odměna za stáž bude 20 000 Kč.

Jedno místo bude zaměřeno na práci na psycholingvistických experimentech, druhé na experimentech s vizuální pamětí. Předpokladem pro obě místa je:

  1. být studentem FF UK v řádném studiu (Bc. 3+1 rok studia, NMgr. 2+1 rok studia),
  2. mít zájem o empirickou práci v behaviorálních vědách (není nutné být studentem konkrétního oboru).

Zapojení do psycholingvistických experimentů bude obnášet:

  1. práci s korpusem, vyhledávání vlastností slov,
  2. přípravu textových a obrázkových podnětů,
  3. zpracování literatury,
  4. přípravu experimentů podle zadání (skripty pro DmDX nebo PsychoPy, není nutné znát předem).

Pro práci na vizuálně-paměťových experimentech potřebujeme někoho, kdo by:

  1. vytvářel podnětové fotografie v Praze a okolí,
  2. připravoval podněty = editoval fotografie (základní úpravy např. v Gimp),
  3. hledal literaturu,
  4. připravoval a administroval experimenty (PsychoPy, popř. eyetracking).

Přihlášky zasílejte Filipu Smolíkovi, vedoucímu laboratoře Labels (smolik@praha.psu.cas.cz), do 20. 10. 2016. Součástí přihlášky musí být životopis a motivační dopis vysvětlující zájem o problematiku a zkušenosti v souvisejících oborech.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK