Prof. Gorazd Meško bude na FF UK přednášet o kriminologii

Významný evropský kriminolog a příští prezident ESC prof. Gorazd Meško prosloví ve středu 26. 10. 2016 v 16:00 v Zelené posluchárně UK, Celetná 20 přednášku na téma Criminologists, policy makers and practitioners or how criminological research is implemented in practice?

Profesor Gorazd Meško působí na Fakultě bezpečnostních studií University Maribor od roku 1992 a  patří k nejvýznamnějším představitelům balkánské a středoevropské kriminologie. V oblasti výzkumu realizoval několik národních i mezinárodních projektů. Je autorem článků v renomovaných mezinárodních časopisech a odpovědným redaktorem významného časopisu pro kriminalistiku a kriminologii, uspořádal také několik národních i mezinárodních konferencí. Jako editor inicioval řadu vědeckých publikací týkající se pocitu bezpečí, policejních činností a legitimity systému trestní justice. Absolvoval řadu významných stáží (např. v letech 2010–2014 přednášel v Cambridge) a od podzimu roku 2015 je mezinárodním ambasadorem Britské asociace pro kriminologii. V roce 2016 byl zvolen příštím prezidentem Evropské kriminologické společnosti.

Přednáška prof. Gorazda Meška na FF UK [ksoc.ff.cuni.cz, 14. října 2016]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK