Pražské centrum židovských studií FF UK pořádá IV. Izraelský týden na Univerzitě Karlově

„Izraelský týden“ si klade za cíl zmapovat nosná témata izraelských studií v podání českých a zahraničních odborníků a zároveň propojit domácí odbornou veřejnost s izraelskými a dalšími mezinárodními institucemi. Izraelská studia představují interdisciplinární obor pro studium moderní izraelské historie, politiky, společnosti, kultury a umění. Pozornost je dále věnována studiu židovských komunit v diaspoře po vzniku Státu Izrael. Projekt slouží jako platforma pro možný budoucí rozvoj výzkumu a výuky v oboru izraelských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Letošní Izraelský týden je dělen do tří hlavních bloků. První z nich se zaměří na sociokulturní a historické aspekty týkající se arabské menšiny, která tvoří v současném Izraeli více než pětinu obyvatelstva (24–25/10). Druhý blok se věnuje reflexi izraelsko-palestinského konfliktu ve společnosti, literatuře a kultuře (27/10). Třetí blok výběrově představí mezinárodní a diplomatické vztahy Státu Izrael. Zazní příspěvky sledující vzájemné vztahy Izraele s Českou republikou (Československem), Evropskou unií či Marokem (26/10). 

24/10
16:30–16:50 Future Prospects of Israel Studies in Europe
Joanna Dyduch (University of Wrocław; European Association of Israel Studies) IN ENGLISH

17:00 Slavnostní zahájení: Tomáš Zima (rektor Univerzity Karlovy) a Gary Koren (velvyslanec Státu Izrael)

17:10–18:10 Zahajovací přednáška 
The Palestinian-Arab Minority in Israel: Between Integration and Alienation*
Elie Rekhess (Northwestern University) IN ENGLISH
Moderuje: Zbyněk Tarant (University of West Bohemia)
číše vína

25/10
13:00–13:50 From a Multi-ethnic City to an Israeli Provincial Neighbourhood: Jaffa, 19471949
Haim Fireberg (Tel Aviv University) IN ENGLISH
13:50–15:00 Arab Israelis in Mixed Cities’ Councils: Descriptive Representation, Substantive Representation and Policy Change
Maoz Rosenthal (IDC Herzliya) IN ENGLISH
15:00–16:00 Ruina a duna: arabský vliv na izraelskou architekturu
Daniel Ziss (Univerzita Karlova)
17:00 Divadelní inscenace Milenec na motivy stejnojmenného románu Avrahama B. Jehošuy. Uvádí MeetFactory — Prostor pro živé umění**
IN CZECH WITH ENGLISH SUBTITLES

26/10
14:00–15:00 Státní církevní politika totalitního Československa a vztah ke Státu Izrael
Blanka Soukupová (Univerzita Karlova)
15:00–16:00 Kulturní diplomacie malých států: Izrael a Česká republika
Jitka Pánek Jurková (Univerzita Karlova)
16:00–17:00 Israel and the European Union complexity of bilateral relations
Joanna Dyduch (University of Wrocław; European Association of Israel Studies) IN ENGLISH
17:00–18:00 Israel-Morocco relations: hidden ties between Jerusalem and Rabat
Katarina Maruškinová (University of West Bohemia) IN ENGLISH
18:00–19:00 Dokumentace mizejících synagog Maroka: představení projektu
Kajetán Holeček, Kristina Kašeová, Žaneta Lhotová, Tobiáš Smolík (Univerzita Karlova)

27/10
14:00–15:00 Reflexe izraelsko-palestinského konfliktu v soudobé hebrejsky a arabsky psané poezii
Monika Tintěrová (Západočeská univerzita, Univerzita Karlova), Denisa Glacová (Univerzita Karlova)
15:00–16:00 Vysvoboď mne, abych nebyl vinen: Etika v izraelské armádě – představení stejnojmenné knihy a diskuse s její autorkou
Markétou Burgetovou
16:00–18:30 Žid mezi Araby, Arab mezi Židy. Komentované promítání filmu Tančící Arabové / Vypůjčená identita podle románů Sajjida Kašuy s jejich překladatelkou Magdalenou Křížovou. Proběhne v rámci přednáškového kurzu Společnost a kultura Státu Izrael na FF UK.

*Vzhledem k omezené kapacitě sálu se na tuto přednášku prosím registrujte na marcela.zoufala@gmail.com / marcela.zoufala@ff .cuni.cz

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, VŠECHNY AKCE SE KONAJÍ VE STUDENTSKÉM KLUBU CELETNÁ V PODZEMNÍCH PROSTORÁCH UNIVERZITY KARLOVY Adresa: Celetná 20, Praha 1

**MeetFactory – Prostor pro živé umění – Ke Sklárně 3213/15, Praha 5

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, PŘÍSPĚVKY JSOU V ČESKÉM JAZYCE

VSTUP JE VOLNÝ NA VŠECHNY AKCE POŘÁDANÉ VE STUDENTSKÉM KLUBU CELETNÁ
MeetFactory poskytuje na představení pro studenty 40% slevu.
Více informací o představení na http://www.meetfactory.cz/

Pro více informací o programu pište na: marcela.zoufala@gmail.com nebo marcela.zoufala@ff .cuni.cz či sledujte naše webové a facebookové stránky: http://pcjs.ff .cuni.cz/
https://www.facebook.com/PragueCentreForJewishStudies

Budeme rádi, pokud program dále rozšíříte.

plakát (PDF)

TÝDEN Plakát A3.indd


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK