Na 19. října 2016 bylo vyhlášeno děkanské volno

Vážené kolegyně, vážení kolegové, z důvodu konání Valné hromady Studentského fondu vyhlašuji na středu 19. října od 16:00 děkanské volno pro akademickou obec.

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
děkanka FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK