Koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis obohatí program Týdne vědy a techniky

V rámci Týdne vědy a techniky se 10. listopadu od 19:30 uskuteční koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis s programem Carolus IV. Rex et Imperator.

Koncert je přístupný zdarma na základě online registrace, která bude spuštěna 31. října v 10:00.

Období vlády Karla IV. je pro české země epochou mimořádného kulturního rozkvětu, který je patrný i v oblasti hudební. V koncertním programu jsme se pokusili postihnout „mnohovrstevnost“ tehdejšího hudebního života. Zahrnuty jsou chorální zpěvy svátků, které vznikly přímo z Karlovy iniciativy, ale pozornost je věnována i dvorské milostné lyrice v českém jazyce. Navštívíme též pražskou univerzitu, která byla ve 2. polovině 14. století kolbištěm nových nápadů a experimentů i v hudební oblasti. A v neposlední řadě zde uslyšíme vícehlasé zpěvy inspirované dobovou francouzskou tvorbou.

 

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK